Thời đại mới

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Thị trường bất động sản (BĐS): lối đi nào cho chúng ta?


Hiện nay, thị trường BĐS đang rơi vào tình trạng suy thoái, giới đầu tư BĐS lao đao vì phần vốn đầu tư phải đi vay của ngân hàng không trả nợ được do tính thanh khoản trên thị trường thấp dẫn tới nhiều Doanh nghiệp (DN) “chết” trên đống tài sản “kếch sù”

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Bất động sản: 2012 hay 10 năm nữa???

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM, cho là giá đất và gián tiếp, giá BDS sẽ là rào cản căn bản của mọi cố gắng để tái câu trúc nền kinh tế và cơ chế chánh trị  “Vấn đề này liên quan đến tất cả, từ 

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Làm rõ thay đổi của TT 18/2011/TT-BTC so với TT 130/2008/TT-BTC Làm rõ thay đổi của TT 18/2011/TT-BTC so với TT 130/2008/TT-BTC

Làm rõ thay đổi của TT 18/2011/TT-BTC so với TT 130/2008/TT-BTC
 
Kể từ khi luật thuế TNDN mới ra đời (luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008) cùng các văn bản cấp dưới đi kèm hướng dẫn, bổ sung; qua 2 năm thực hiện, các doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc phát sinh khi áp dụng kê khai, quyết toán thuế. Vừa qua, ngày 10 tháng 02 năm 2011, Bộ tài chính đã ban

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán số 2 (tiếp theo)

THÔNG TƯ 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Trích)